Skip to main content

Chi lương Linh hoạt được đón nhận tại hàng ngàn Tập đoàn lớn trên thế giới

Walmart Case study

Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới Walmart đưa Chi lương Linh hoạt trở thành phúc lợi chính thức, tài trợ phí ứng lương 8 lần/năm cho mỗi nhân viên.

Hiệu quả

850
k

trên 1.4 triệu lao động Mỹ thường xuyên sử dụng

30
%

Tỷ lệ
nghỉ việc

$$

Tiết kiệm hàng trăm triệu USD chi phí nhân sự

Tác động xã hội

Hỗ trợ thử nghiệm,
Liên hệ nhận demo