Skip to main content

Tuyển dụng

Niềm tin Nano

Những dãy bàn văn phòng, những hạng mục phải hoàn thành hay những đồng tiền lương? Công việc ở Nano mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Chúng tôi tin rằng một công việc tốt sẽ phát triển tiềm năng cá nhân, tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi tin vào tinh thần làm chủ, chính trực, lòng trắc ẩn, sự tận tâm và niềm đam mê tạo nên thay đổi.

Con người Nano

Khách hàng của chúng tôi đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, và đội ngũ Nano cũng vậy. Chúng tôi tìm kiếm thành viên với những nền tảng, kinh nghiệm khác nhau, không chỉ vì đó là điều nên làm, mà còn bởi vì sự đa dạng sẽ thúc đẩy tối đa tiềm năng phát triển của tập thể.

Hà Nội & Thành phố Hồ Chí Minh

Head of Sales

Tuyển dụng
Hà Nội

Business Analyst

Tuyển dụng
Thành phố Hồ Chí Minh

Senior Sales Operation (B2B)

Tuyển dụng
Hà Nội

Integration Engineer Lead/Technical Lead

Tuyển dụng
Hà Nội

React Native Developer (React Native, React.js, JavaScript)

Tuyển dụng

MUÔN NIỀM VUI NANO